Μετάφραση της "προσαρμογή με" να καταλανική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Καταλανικά

προσαρμογή - μετάφραση : προσαρμογή - μετάφραση : με - μετάφραση :
Per

προσαρμογή - μετάφραση : με - μετάφραση :
Amb

με - μετάφραση : προσαρμογή με - μετάφραση :
λέξεις-κλειδιά : Sobre Ajust Ajustament Adoni Escenari Ajustar-se

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Προσαρμογή
Ajust
Προσαρμογή
Ajust automàtic
Προσαρμογή
Ajust
Προσαρμογή
Personalitzat
Προσαρμογή
Personalitza
Προσαρμογή...
Personalitza...
Προσαρμογή
Ajusta
Προσαρμογή
Personalitza
Προσαρμογή...
A mida...
Προσαρμογή καμπύλων
Ajust de les corbes
Προσαρμογή επιπέδων
Ajust de nivells
Χειροκίνητη προσαρμογή
Ajust manual
Προσαρμογή ονομάτων
Personalitza els noms de fitxers
Κλιμάκωση προσαρμογή
Escala i retalla
προσαρμογή περιεχομένου
ajusta el contingut
Προσαρμογή μορφοποίησης
Personalitza la formatació
Προσαρμογή απόχρωσης
Ajust del to
Προσαρμογή υδρογόνων
Ajusta els hidrògens
Προσαρμογή σελίδας
Ajusta a la pàgina
Προσαρμογή εμφάνισηςName
Personalitza l' aparença visualName
Προσαρμογή βαθμολογίας
Ajusta la puntuació
Προσαρμογή θεμάτων
Temes personalitzats
Απαιτεί προσαρμογή
S' ha d' adaptar
Προσαρμογή μεγέθους
Ajusta la mida
Για προσαρμογή
Fins a encaixar
Προσαρμογή θέσης
EspaiatHorizontal grid spacing
Προσαρμογή θέσης
Ajustament
Προσαρμογή σελίδας
Encaixa a la pàgina
Προσαρμογή οδηγών
Configura...
Προσαρμογή HSV
Ajustament HSV
Προσαρμογή χρώματος
Ajustament de color
Προσαρμογή HSV...
Ajustament HSV...
Προσαρμογή στηλών
Ajusta les columnes
Προσαρμογή γραμμών
Ajusta les files
Προσαρμογή στήλης
Ajusta la columna
Προσαρμογή γραμμής
Ajusta la fila
Προσαρμογή σελίδαςQPrintPreviewDialog
Ajusta a la pàginaQPrintPreviewDialog
Προσαρμογή. Αυτοσχεδιασμός.
Adaptació improvisació.
Προσαρμογή αυτόματου TCOS
TCOS Standalone
Προσαρμογή στο παράθυρο
Ajusta a la finestra
Προσαρμογή στην επιλογή
Ajusta a la selecció
Προσαρμογή μέγιστης διαβάθμισης
Adapta el gradient màxim
Προσαρμογή μεγέθους γραμματοσειράς
Ajusta la mida del tipus de lletra
Προσαρμογή στο SGI
Portat al SGI
Προσαρμογή στο FreeBSD
Portat al FreeBSD

 

Σχετικές αναζητήσεις: προσαρμογή - γρήγορη προσαρμογή - διαρθρωτική προσαρμογή -