Μετάφραση της "φάσμα αδιαφορία" να καταλανική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Καταλανικά

αδιαφορία - μετάφραση : φάσμα - μετάφραση : φάσμα - μετάφραση : αδιαφορία - μετάφραση : αδιαφορία - μετάφραση : αδιαφορία - μετάφραση : φάσμα αδιαφορία - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε, από την αδιαφορία.
Hem de dissentir de la indiferència.
Τοπικό φάσμα λέξεων κλειδιών
Paraules clau d' àmbit local
Πλήρες φάσμα κορεσμού αριστερόστροφο
Espectre antihorari completament saturat
Πλήρες φάσμα κορεσμού δεξιόστροφο
Espectre horari completament saturat
Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα.
Hi ha tot un espectre.
Είμαι υπεύθυνος τώρα, Φάσμα.
Sóc qui mana ara, Phasma.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa s' utilitza per especificar la unitat de vida mitjana, p. ex. anys, segons, etc.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa s' utilitza per especificar la quantitat inicial de la substància radioactiva.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa s' utilitza per especificar la quantitat final de la substància radioactiva.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa es pot usar per especificar les unitats de la quantitat inicial de substància. p. ex. grams, lliures, etc.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa es pot usar per especificar les unitats de la quantitat final de substància. p. ex. grams, lliures, etc.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa s' utilitza per especificar les unitats de temps. p. ex. anys, segons, etc.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa s' utilitza per especificar la massa molar del dissolvent.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa s' utilitza per especificar les unitats de la quantitat de solut a la dissolució.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa es pot emprar per especificar la massa molar del gas, com per exemple 2 pel gas Hidrogen.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa es pot usar per especificar les unitats de pressió, com ara atmosferes, bars, etc.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa es pot usar per especificar les unitats de temperatura, com ara Kelvin, Celsius, etc.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquesta caixa es pot usar per canviar les unitats de volum, p. ex. litres.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Especifiqueu les unitats de la constant 'b' de van der Waals
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Especifiqueu les unitats de la constant 'a' de van der Waals
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Les unitats de la constant 'b' de van der Waals
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Les unitats de la constant 'a' de van der Waals
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquí podeu especificar les unitats de la constant 'a' de van der Waals.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Aquest és l' espectre de l' element.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου.
Les unitats del coeficient 'a' de van der Waals
Καλύπτουμε όλο το φάσμα των ψυχοπαθών.
Cobrim l'espectre sencer dels psychos.
Οποιοδήποτε φάσμα της ζωής, περιλαμβάνει πάντα υπολογισμούς σήμερα.
Pràcticament qualsevol cosa a la nostra vida, porta associada algun tipus de computació
Και μόνο το φάσμα των επιθυμιών που παρείχαμε.
El ventall d'apetits que es proporcionaven.
Στην υγειά της Μάγκι Τζέιμς για την οποία νιώθω απόλυτη αδιαφορία.
Per la Maggie James, per la qual sento un absolut i feliç desafecció.
Ήταν ο συνεχόμενος καταστροφικός πόλεμος στο Κονγκό και η αδιαφορία του κόσμου.
Hi havia la contínua i devastadora guerra al Congo i la indiferència del món.
Είναι τελείως ανάρμοστη η αδιαφορία σου για την αλήθεια του θανάτου του.
I és fotudament impròpia, la teva falta d'interès sobre la veritat de la seva mort.
Ας δούμε το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα . Αυτό το βρήκα στην wikipedia
Mirem l'especre electromagnètic (l'he agafat de la Wikipedia).
1. Το κρέας προκαλεί ένα ευρύ φάσμα καρκίνων και καρδιακών παθήσεων.
La carn causa una àmplia gamma de tipus de càncers i malalties cardíaques.
Δεν ξέρω τι σημαίνει να είναι πεινασμένος , δήλωσε η Μαρία, με την αδιαφορία του άγνοια.
No sé el que és tenir fam , va dir Maria, amb la indiferència de la ignorància.
Το πόσο πολύ εξαρτάται από το κατά πόσο πέφτεις μέσα στο φάσμα.
Com de guillat depén d'on hages caigut en l'espectre.
Το φάσμα του Σώματος καλύπτει όλες τις πολιτικές αποχρώσεις των κρατών μελών.
Per exemple, el projecte de tractat que institueix la Unió Europea , aprovat pel Parlament l'any 1984, va ser el catalitzador decisiu que va dur els Dotze a signar, dos anys més tard, l'Acta Única i el Tractat de la Unió Europea l'any 1992.
Το φάσμα του Σώματος καλύπτει όλες τις πολιτικές αποχρώσεις των κρατών μελών.
L'hemicicle acull tots els matisos de l'espectre polític de l'Europa dels Quinze.
Το φάσμα του Σώματος καλύπτει όλες τις πολιτικές αποχρώσεις της Ευρώπης των Δώδεκα.
El ventall de l'hemicicle inclou comissió d assumptes econòmics i monetaris i de política industrial tots els matisos polítics de l'Europa dels Dotze.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου. one of the two types of gradients available
Aquesta caixa s' utilitza per especificar les unitats de la quantitat de dissolvent a la dissolució.
Αυτό είναι το φάσμα του στοιχείου. one of the two types of gradients available
Aquí podeu especificar les unitats de la constant 'b' de van der Waals.
Μπορούν να δουν τα γράμματα που είναι γραμμένα με αόρατο μελάνι το φάσμα UV.
Poden captar la vibració invisible de l'espectre ultraviolat.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και διαρρήκτες. Είναι φανατισμένοι, ανακατεύουν την αγάπη με την αδιαφορία... Προς την πίστη.
Aquests criminals son mes perillosos que els seus contrabandistes, són fanàtics, barrejen I'amor per la patria amb la fredor i I'indiferencia per la vida, la seva o la dels demés.
Πρέπει λοιπόν να δούμε πέρα από την παθολογία και μέσα στο φάσμα των ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Per tant, hem de mirar més enllà de la malaltia i en el ventall de les capacitats humanes.
Και το αντανακλαστικό του οργασμού μπορεί να προκληθεί από ένα εκπληκτικά ευρύ φάσμα από ερεθίσματα .
I el reflex de l'orgasme es pot donar per una varietat sorprenentment àmplia d'estímuls.
Η πρώτη δεν πέτυχε και δεν προσπαθήσατε ξανά... άρα ζείτε με μια ελαφρά θύμηση της Ακάκο, εξ ου και η αδιαφορία.
El primer intent no va sortir bé, i no ho va tornar a provar, o sigui que sembla que pot viure amb el record lleugerament esborrat de l'Akako, per tant, indiferència.

 

Σχετικές αναζητήσεις: αδιαφορία - φάσμα - φάσμα προϊόντων - ευρύ φάσμα - ένα φάσμα - ένα ευρύ φάσμα - φάσμα ισχύος - φάσμα θερμοκρασίας - φάσμα των προϊόντων - φάσμα φωτός -