Μετάφραση της "Ισημερινός" να μακεδονική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Μακεδόνας

ισημερινός - μετάφραση : Ισημερινός - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Ισημερινός
Екватор
Ισημερινός
Еквадор
Ουράνιος ισημερινός
Небески екватор