Μετάφραση της "ατομική αξιολόγηση" σε νορβηγική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Νορβηγός

ατομική αξιολόγηση - μετάφραση : ατομικη - μετάφραση : αξιολόγηση - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Κάνουμε την μηνιαία αξιολόγηση.
Vi gjør den månedlige vurderingen av effektivitet.
Ασφαλίστε ατομική μάζα.
Sikre alle atommasser.
Είναι η ατομική εποχή!
Atomalderen!
Θα στείλω την αξιολόγηση στον Κο Σέλντρεικ.
Jeg sender effektivitetsrapporten til Mr Sheldrake i Personale.
Καλή ιδέα η ατομική ενέργεια.
En god idé å bruke atomkraft.
Ολα αυτά,ατομική ενέργεια και επιστημονική ενασχόληση...
Atomenergi og vitenskapelig effektivitet...
Προτιμώ να την καλώ μια ατομική συσκευή.
En liten atomisk oppfinnelse...
Μια ατομική βόμβα θα ξυπνήσει τη γειτονιά.
En atombombe vekker nok bydelen.
Μας μίλησαν για την ατομική ενέργεια στο σχολείο.
Vi har studert atomenergi pa skolen.
Ο Δρ. Φόρεστερ πιστεύει ότι χρησιμοποιούν ατομική ενέργεια.
Forrester tror at de skaper atomkraft som ikke må avskjermes.
Σε ατομική σύρραξη το Φενουίκιο θα καταστραφεί οπωσδήποτε.
Skulle det bli atomkrig, ville Fenwick bli utslettet uansett.
Που μάλλον οφείλεται σε διαρροή ακτινοβολίας από την ατομική βόμβα.
Antageligvis forårsaket av fortsatt strålning fra den første atombomben.
Μπροστά της η ατομική ενέργεια θα είναι σαν κάρο με άλογο.
Det vil få atomkraft til å fortone seg som hest og kjerre.
Oταν ο άνθρωπος εισήλθε στην ατομική εποχή, άνοιξε μια άγνωστη πόρτα.
Når mennesket trådte inn i atomalderen, åpnet han døra til en hel ny verden.
Πείτε μου... σε ποια περιοχή έσκασε η πρώτη ατομική βόμβα, το 1945
Si meg... i hvilket område ble den første atombomben sprengt i 1945?
Το σχέδιο 97 η ατομική βόμβα το μεγαλύτερο μυστικό της Αμερικής, παραμένει μυστικό.
Prosess 97 atombomben USAs fremste krigshemmelighet, er fortsatt en hemmelighet.
Βέβαια, αν θέλεις να μας σκοτώσεις όλους, μπορείς να μας ρίξεις ατομική βόμβα.
Selvfølgelig, vil du drepe oss alle, kan du slippe ei lita atombombe.
'Οταν συνδυάζεται η ατομική ενέργεια με πυραύλους, ραντάρ και καθοδηγούμενα βλήματα, Αν το αναλογιστείς...
Nar man kombinerer atomenergi med jetfremdrift, radar og fjernstyrte missiler, sa tenk deg...
Δεν είναι μόνο αυτό αλλά θέλει να μιλήσουμε σχετικά με την ατομική σας έκθεση.
Ikke bare det men han ønsker å snakke om utstillingen din.
Αν όντως προηγούνται... κι έχουν φτιάξει την ατομική τους βόμβα... έχουν κερδίσει τον πόλεμο.
Hvis det er tilfellet, og de fremstiller en atombombe, så vinner de krigen.
Αλλά η ατομική συσκευή, όπως την ονομάζεις, βρίσκεται ήδη, προφανώς, σ' αυτή τη χώρα. Προφανώς.
Men den atomiske oppfinnelsen som du kaller den... er etter alt å dømme allerede i landet.
Δις Μπάκχολ ντερ, ποια είναι η άποψή σας για την ψυχοδυναμική πίεση της ζωής στην ατομική εποχή
Miss Buckholder, hva tror du om det psykodynamiske presset i atomalderen?
Η ταινία αυτή αφιερώνεται στους άντρες και τις γυναίκες της Νορβηγίας, που με τη γενναιότητά τους, εμπόδισαν τη Ναζιστική Γερμανία, από το ν' αποκτήσει την ατομική βόμβα.
Denne filmen er tilegnet de tapre norske menn og kvinner som hindret NaziTyskland i å anskaffe atombomben.
Κάθε Β52 μπορεί να ρίξει μια ατομική βόμβα 50 μεγατόνων, που έχει 16 φορές την ισχύ όλων των βομβών και βλημάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Hvertflyharen atombombelast på 50 megatonn tilsvarende 16 ganger styrken på alle bomber og granater som ble brukt totalt i annen verdenskrig.

 

Σχετικές αναζητήσεις: αξιολόγηση - στατιστική αξιολόγηση - ατομική λύση - ατομική χρονομέτρηση - ατομική επιχείρηση - ατομική βόμβα - ατομική ενέργεια - αξιολόγηση των επιδόσεων - αξιολόγηση της ποιότητας - αξιολόγηση εικόνας -