Μετάφραση της "δυνατότητα προσαρμογής" σε νορβηγική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Νορβηγός

δυνατότητα - μετάφραση : δυνατότητα - μετάφραση : δυνατότητα - μετάφραση : δυνατότητα προσαρμογής - μετάφραση : δυνατότητα προσαρμογής - μετάφραση : δυνατότητα προσαρμογής - μετάφραση : δυνατότητα προσαρμογής - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Δυνατότητα αναδιάταξης
Kan omorganiseres
Δυνατότητα επιλογής
Velgbar
Δυνατότητα πατήματος
Klikkbar
Δυνατότητα σχεδίασης
Tegnbar av applikasjon
Δυνατότητα εστίασης
Kan fokusere
Δυνατότητα προεπιλογής
Kan være forvalgt
Δυνατότητα αλλαγής συντομεύσεων
Kan endre akselleratorer
Με δυνατότητα κύλισης
Rullbar
Δυνατότητα αλλαγής μεγέθους
Kan endre størrelse
Δυνατότητα ενεργοποίησης κουμπιού εναλλαγής
Venderknappen kan aktiveres
Δυνατότητα Κλικ στις Κεφαλίδες
Topptekst kan klikkes
Όλοι έχουν δυνατότητα επιλογής.
En mann har et valg.
Η προβολή έχει δυνατότητα αναδιάταξης
Visningen kan omorganiseres
Σου αφήνουμε αυτήν τη δυνατότητα.
Du får følgende mulighet.
... αλλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα... καταλαβαίνω
Jeg kan dessverre ikke gi deg...
Είναι η μόνη μου δυνατότητα να φύγω.
Jeg kan bare dra på denne måten.
Δεν ήξερες ότι υπήρχε και τέταρτη δυνατότητα
Visste du ikke om det fjerde mulighet?
Αν είχα τη δυνατότητα, θα επέστρεφα σαν πρόεδρος.
Hvis jeg kunne velge, ville jeg vaere president.
Η στήλη έχει δυνατότητα αλλαγής μεγέθους από το χρήστη
Bruker kan endre størrelse på kolonnen
Η δυνατότητα πλήγματος μειώνεται απότομα μετά τα 1.500 μέτρα.
Våre målinger viser at effekten avtar kraftig etter 1500 meter.
Αν δε μειώνουμε τη δυνατότητα αντεπίθεσης, θα μας εκμηδενίσουν.
Hvis vi ikke har gjort noe for å begrense muligheten for motangrep vil vi møte tilintetgjørelse.
Δίνεις στον Δρ.Duval την δυνατότητα να σκοτώσει τον Benes.
Du gir ham muligheta til å drepe Benes.
Αν γραφικό συστατικό έχει τη δυνατότητα να γίνει το προεπιλεγμένο
Om widget kan være forvalgt widget
Του δόθηκε η δυνατότητα να καλέσει εσάς, ή έναν συνήγορο.
Han fikk lov til å ringe deg eller en advokat.
Μας προσφέρει δυνατότητα πυρός, κάλυψη και απόδραση μέσα στη σύγχυση.
De gir oss en sjanse til å skyte fra avstand og forsvinne i forvirringen.
Μην εκπλαγείς καθόλου ... Θα ζητήσω μετάθεση, αμέσως μόλις έχω την δυνατότητα.
Så det ikke kommer som en overraskelse... jeg ber om forflytning herfra så snart jeg får skrevet en anmodning.
Δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα να ζει απ τη γη.
Det er ikke alle som kan leve av å dyrke jorda.
Μπορώ να ρωτήσω, πώς έχετε την δυνατότητα να παραθέτετε τέτοιο τραπέζι, καπετάνιε
Kan jeg spørre hvordan De kan diske opp slik, kaptein?
Το καταστροφικό ενδεχόμενο μπορεί να τινάξει τον κόσμο στον αέρα... ..χωρίς δυνατότητα πισωγυρίσματος.
Det destruktive potensialet kan sprenge hele verden i filler hinsides reparasjon.
Οι φίλοι μας έχουν την δυνατότητα να σας περιμένουν μέχρι την 16η μέρα.
Våre venner vil være i stand til å vente til den 16. dagen.
Αν δεν έχεις την δυνατότητα, θα σου παρέχει η πολιτεία χωρίς κανένα κόστος.
Har du ikke råd til advokatbistand, vil vi skaffe det.
Αντί της εκτελέσεως, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθείτε στις αποικίες της Αυτού Μεγαλειότητος στην Βόρειο Αμερική.
I stedet for henrettelse, kan du bli transportert til Hans Majestets kolonier i NordAmerika.
Ξέρουμε ότι δόθηκε πλέον στους νέους η δυνατότητα, να προτιμήσουν τον αθλητισμό, από τους καυγάδες και το κάπνισμα.
Vi vet bare at de unge i byen, hvis de får sjansen, heller vil spille baseball og fotball enn å slåss og røyke hasj.
Η στρατηγική μας υποχώρηση στο Σεντ Λο μάς έδωσε τη δυνατότητα να σπάσουμε την εχθρική γραμμή στην περιοχή της Μορτέν.
Vår strategiske tilbaketrekning fra SaintLô har gjort det mulig å drive en kile inn i fiendens front nær Mortain.
Και επιπλέον νομίζ ω ότι η ΣΠΕΚTΡA θα έχει τη δυνατότητα να εκδικηθεί προσωπικά για το θάνατο του μέλους της, του...
I tillegg så tror jeg SPECTRE ville ha sjansen til en personlig hevn for mordet på vår medarbeider... Dr. No.
Μακριά από τον κόσμο, στερημένοςαπό τη δυνατότητα του ανθρώπου ν'αναπαράγει το είδος του, ο Στράουντ δημιούργησε μια μικρή κοινωνία με τα πουλιά του.
Avsondret fra verden, nektet den fundamentale menneskelige driften til å avle sitt eget slag, utviklet Stroud en verden i mikrokosmos med fuglene.
Αυτή η μέθοδος παρακολούθησης έδωσε τη δυνατότητα στους 400 αρμόδιους πράκτορες του FΒΙ να εξοικειωθούν με τα πρόσωπα των εργαζομένων που μπαινόβγαιναν στο εργαστήριο.
Denne overvåkningsmetoden gjorde at de 400 FBIagentene som nå var satt på saken kunne bli kjent med ansiktene til alle arbeiderne som hadde lov til å forlate fabrikken.
Η μόνη δυνατότητα των αμερικανικών δυνάμεων Να αποφύγουν την ολική καταστροφή είναι η τιμητική τους παράδοση ...το οποίο θα αποτρέψει επίσης τη σφαγή ανήμπορων πολιτών'.
Det eneste som kan spare USAs styrker fra fullstendig ødeleggelse, er en hederlig overgivelse som også vil hindre at hjelpeløse sivile blir slaktet ned.
Αν οι Άραβες είχαν ένα αξιοπρεπές σχέδιο εκστρατείας, και να μπορούσαν να επιτεθουν με ισχύ αύριο Θα ειχα τη δυνατότητα να παρουν το Τελ Αβίβ σε 10 ημέρες.
Hvor ille, etter din mening?

 

Σχετικές αναζητήσεις: δυνατότητα προσαρμογής - ικανότητα προσαρμογής - στρατηγικές προσαρμογής - στρατηγική προσαρμογής - μέτρα προσαρμογής - δακτύλιο προσαρμογής - δυνατότητα - δυνατότητα να εργαστούν σε μια ομάδα - σύμφωνα με τη δυνατότητα - δυνατότητα ελέγχου -