Μετάφραση της "εσωτερική διαφάνεια" σε ρωσική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Ρωσική

διαφάνεια - μετάφραση : διαφάνεια - μετάφραση : διαφάνεια - μετάφραση : εσωτερική διαφάνεια - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Διαφάνεια
Полупрозрачность
Διαφάνεια
Прозрачность
Διαφάνεια
Прозрачность
Διαφάνεια
Плёнка
Διαφάνεια
Прозрачная плёнка
Εσωτερική προβολή
Интерьер
εσωτερική υφή
внутренняя текстура
Εσωτερική ταυτοποίηση
Внутренняя аутентификация
Εσωτερική αποθήκευσηComment
Внутреннее хранилищеComment
Εσωτερική αποθήκευσηStencils
Внутренняя памятьStencils
Εσωτερική πολιτική!
Внутренняя политика.
Διαφάνεια φόντου
Прозрачность фона
Διαφάνεια συστατικού
Непрозрачность виджетов
Φλεγόμενη διαφάνεια
Горящая пустота
HP διαφάνεια
Плёнка HP
OHP διαφάνεια
Плёнка OHP
Πλήρης διαφάνεια.
Полная прозрачность.
Χρειάζονταν διαφάνεια.
Во первых, прозрачность.
Εσωτερική βάση δεδομένων
Внутренняя база данных
Εσωτερική μνήμη τηλεφώνου
Память телефона
Για τη διαφάνεια
Прозрачный
Quick Dry διαφάνεια
Быстросохнущая прозрачная плёнка
Quick dry διαφάνεια
Быстросохнущая плёнка
HP Premium διαφάνεια
Плёнка Премиум HP
Εσωτερική ρύθμιση για απομνημόνευση
Внутренние параметры для запоминания
Για εσωτερική χρήση μόνο
Только для внутреннего пользования
Εχεις εσωτερική λάμψη, Τρέισι.
...от твоей осанки и от походки, оно течёт из тебя, изнутри, Трейси.
Εργάζομαι σαν εσωτερική βοηθός.
Я работаю прислугой.
HP Rapid Dry διαφάνεια
Быстросохнущая плёнка HP
Παίρνουμε μια διαφάνεια μικροσκοπίου.
Мы берем предметное стекло микроскопа.
Η διαφάνεια είναι κλειδί.
Прозрачность является ключевым моментом.
Αυτοί πειραματίζονται με διαφάνεια.
Они экспериментируют с прозрачностью.
Μόλις έκανα μια εσωτερική μετάβαση.
Теперь мы переместились с улицы вовнутрь.
Τα έβαλε στην εσωτερική τσέπη.
Она сунула это во внутренний карман пальто.
Στην εσωτερική αυλή των διαμερισμάτων.
Во дворе дома.
Έχουμε μια μικρή εσωτερική κρίση.
У нас маленький семейный кризис.
Καθαρή σημαίνει με οικονομική διαφάνεια.
Транспарентное означает возможность проследить затраты.
Βραχυπρόθεσμα, χρειαζόμαστε διαφάνεια και επίβλεψη.
В ближайшей перспективе нам нужна прозрачность действий и надзор.
Υποστήριξη σειράς εμφάνισης DN, εσωτερική δομή
Поддержка порядка показа DN, инфраструктура
Η δεύτερη είναι η εσωτερική ενέργεια.
И вторая это внутренняя энергия.
Σκεφτείτε το σαν ακραία εσωτερική παρόρμηση.
Понимайте это, как усиленную самомотивацию.
Όχι εκεί, σε μια εσωτερική τσέπη.
Нет, не сюда, во внутренний карман.
Χτύπημα, ακριβώς πάνω στην εσωτερική γωνία.
Удар прямо во внутренний угол!
Τεχνολογία για τη Διαφάνεια Τελική έκθεση
Технология для прозрачности Финальный доклад
Κάθε παρουσίαση χρειάζεται αυτή τη διαφάνεια.
В любой презентации должен быть такой слайд.

 

Σχετικές αναζητήσεις: διαφάνεια - αλπικό διαφάνεια - διακόπτες διαφάνεια - Top διαφάνεια - εσωτερική πισίνα - πλακόστρωτη εσωτερική αυλή - εσωτερική διαρρύθμιση - εσωτερική διάμετρο - εσωτερική πλευρά - εσωτερική διακόσμηση -