Μετάφραση της "εισαγωγή αντίγραφο" σε γλώσσα της Ταϊλάνδης:


Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Το αντίγραφο είναι αντίγραφο.
การค ดลอก ถ อว าเป นอ นเด ยวก น.
Αντίγραφο
อ นสแตนซ
Αντίγραφο
สร างรายการเล นซ ำ
Αντίγραφο...
สร างรายการเล นซ ำ...
Αντίγραφο
ทำซ ำ
Αντίγραφο ασφαλείας
สำรองข อม ล
Αντίγραφο ασφαλείας...
สำรองข อม ล...
Αντίγραφο καρτέλας
ทำซ ำแท บ
Αντίγραφο καρτέλαςComment
เป ดแท บซ ำComment
Αντίγραφο παραθύρουComment
สร างหน าต างซ ำComment
Αντίγραφο καρτέλας
เป ดแท บใหม เหม อนแท บน
Αντίγραφο παραθύρου
เป ดแบบหน าต างน อ กหน าต าง
Αντίγραφο άθροισης
ลบท งเธรด
Αντίγραφο θέματος
จดหมายใหม
Αντίγραφο μάσκας
เลเยอร ถ ดไป
Αντίγραφο τμήματος
เลเยอร ถ ดไป
Αντίγραφο φύλλου
ทำซ ำแผ นงาน
Εχεις αντίγραφο
น าม สม ดบ นท กหร อเปล า?
Έχεις αντίγραφο
ม ร ปท อ ดไว ไหม
Αντίγραφο είναι.
ม นเป นสำเนาน ะ
Εισαγωγή
นำเข า
Εισαγωγή
นำเข า
Εισαγωγή...
นำเข า...
Εισαγωγή...
นำเข า...
Εισαγωγή
แทรก
Εισαγωγή
นำเข าการกระทำอ นใหม ...
Εισαγωγή
บทแนะนำ
Εισαγωγή...
นำเข า...
Εισαγωγή
แทรก
Εισαγωγή
นำเข า
Εισαγωγή
แทรก
Εισαγωγή
กล องนำเข า HTML
Εισαγωγή
แก ไขโครงการหล ก...
Εισαγωγή...
นำเข าร ปแบบ...
Εισαγωγή
อ นเตอร เน ต
KDat Αντίγραφο ασφαλείας
KDat สำรองข อม ล
Αντίγραφο τρέχουσας καρτέλας
เป ดแท บป จจ บ นซ ำ
Ορίστε το αντίγραφο.
น ก อปป ค ะ.
Υπάρχει άλλο αντίγραφο
น ม ดอกเด ยวเหรอ?
Αντίγραφο Τέλειωσε, Σάρα.
เสร จงานแล ว ซาร าห
Έφτιαξε ένα αντίγραφο.
ย มมา แล วก ป มซะ
Εισαγωγή κόμβου
แทรกโหนด
Εισαγωγή κειμένου...
แทรกข อความ...
Εισαγωγή κειμένου
แทรกข อความ
Εισαγωγή Raw
นำเข า Raw

 

Σχετικές αναζητήσεις: εισαγωγή - εισαγωγή στην αγορά - άμεση εισαγωγή - εισαγωγή στην - εισαγωγή αέρα - αντίγραφο - αντίγραφο ασφαλείας - αντίγραφο προστατεύονται - αντίγραφο εργασίας - δίκαιη αντίγραφο -