Μετάφραση της "διεθνές τοπίο" να δανική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-δανικός

Διεθνές - μετάφραση : τοπίο - μετάφραση : τοπίο - μετάφραση : διεθνές τοπίο - μετάφραση : τοπίο - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Τοπίο
Liggende
τοπίο
liggende
Τοπίο
Liggende
Τοπίο
Landskab
Τοπίο
Landskab
Τοπίο
Landskab
Αντίστροφο τοπίο
Omvendt landskab
Αντίστροφο Τοπίο
Liggende, omvendt
Σωστά, είναι το τοπίο.
Det er landskabet.
Δεν χαλάω το τοπίο
Ødelægger jeg det ikke?
Πηγή για οδήγησε δέντρο τοπίο
Kilde til førte Maple Leaf træ
Είναι πιο ωραίο το τοπίο.
Landskabet er smukkere.
Ξέρεις τώρα... Ατενίζουμε το τοπίο.
Vi tager bare stedet i øjesyn.
Βρείτε το κροκοδείλια κρυμμένο στο τοπίο .
Spot krokodille skjult i landskabet.
Τοπίο της λίμνης βάρκα και μικρή
Landskab af sø og lille båd
Το τοπίο στις παρυφές της πόλης
Landskabet i udkanten af byen
Χωρίς γεωρ γούς δεν υπάρχει πολιτιστικό τοπίο.
Vi kan ikke under en ikke indblandingens og en misforstået subsidiaritetens maske føre en politik, der ud fra et økonomisk synspunkt trækker kulturen skævt og på den måde skader Fællesskabets image.
Το φυσικό μας τοπίο επίσης διαφέρει.
Vi har også forskellige landskaber.
Εξελισσόμαστε σε ένα εντελώς νέο τοπίο.
Vi er på vej ind i en fuldstændig ny situation.
Κάτσε κάτω και θαύμαζε το τοπίο!
Læn dig tilbage, og nyd det.
το τοπίο του μακροχρόνιου ονείρου μας.
vor lange vågne drøm.
Ορισμός του προσανατολισμού του εγγράφου σε τοπίο
Sætter dokumentets orientering til liggende
Κινέζικο τοπίο με βουνά και ένα καταρράκτηName
Kinesisk landskab med bjerge og et vandfaldName
Όμορφη ambient μουσική συμπληρώνει τέλεια το τοπίο.
Smukke ambient musik perfekt komplimenter kulisser.
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει οδήγησε δέντρο τοπίο
Denne gruppe omfatter førte landskab træ 1m til 8m højde
Θα αλλάξει το ανταγωνιστικό τοπίο για πάντα.
Det vil ændre konkurrenceforholdene for evigt.
Στη βόρεια Dalarna είναι το ορεινό τοπίο.
I det nordlige Dalarna er bjerglandskab.
Ο μικρός μας αστυνομικός καταβροχθίζει το τοπίο.
Vores lille politimand, der gør ad landskabet.
Διεθνές
International
Διεθνές
Information
Piquet (CG). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψη μου, ο κ. Trivelli θέτει ορισμένα σοβαρότατα ερωτήματα. Το διεθνές τοπίο έχει μεταβληθεί, εδώ και μερικά χρόνια, με ρυθμό εκπληκτικό.
Hr. formand, jeg vil afslutningsvis sige, at skønt det ikke forekommer sådan, har vi ikke fjernet os meget fra den tidsepoke, hvor alle og enhver ifølge en berømt sydamerikansk digter havde 10 hektar med indianere.
Διεθνές Γραφείο το Διεθνές Γραφείο του Οργανισμού
Det Internationale Bureau organisationens Internationale Bureau
Ελαφρύ σχεδιασμό , τοπίο της διαδραστικής δεξαμενές Mads Høbye
Light design, landskab af interaktive tanke Mads Høbye
Ελαφρύ σχεδιασμό, τοπίο της διαδραστικής δεξαμενές Mads Høbye
Light design, landskab af interaktive tanke Mads Høbye
Coloreaza ένα όμορφο τοπίο και μια κοπέλα, όπως...
Coloreaza et smukt landskab og en pige så smuk.
Ένας κατασκευαστής οδήγησε δέντρο τοπίο σε GuangDong Κίνα.
En producent af førte fyrretræ 1m til 8m højde på GuangDong Kina.
Προστατεύεται από την Horna Orava Προστατευόμενη Περιοχή Τοπίο.
Det er beskyttet af Horna Orava Protected Landscape Area.
Όμορφο καλάθι κόκκινα τριαντάφυλλα Φωλιασμένο σε καταπράσινο τοπίο.
Pretty basket arrangement af røde roser beliggende i grønt.
Επιλογή από στησίματα σελίδας επιλέξτε πορτρέτο ή τοπίο
Valg muligheder Vælg vandret eller lodret
Το τοπίο είναι σημαντικότερο από τον ιδεολογικό χάρτη.
Terrænet er vigtigere end det ideologiske kort.
Πράγματι, το οπτικοακουστικό τοπίο έχει υποστεί βαθιές αλλαγές.
Det audiovisuelle landskab har faktisk ændret sig radikalt.
(SL) Το κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης έχει αλλάξει.
(SL) Det sociale landskab i Europa har forandret sig.
Απλά θα χαρώ το τοπίο. Εκανα ότι μπορούσα.
Nu må jeg tale med ham.
Το όλο τοπίο ήταν ένα μίγμα αλλόκοτης ομορφιάς.
Overalt var landskabet en blanding af det sære og det smukke.
Διεθνές TigullioName
Tigullio InternationalName

 

Σχετικές αναζητήσεις: διεθνές αστέρι - στο διεθνές δίκαιο - διεθνές λιμάνι - διεθνές νομισματικό ταμείο - τοπίο - τοπίο το χειμώνα - τοπίο στο βουνό - μοναδικό τοπίο - τοπίο των μέσων ενημέρωσης - σεληνιακό τοπίο -